آزمون

آزمون فنی وحرفه ای تنکابن

باسلام

طبق بخشنامه سازمان ونامه اداره کل به شماره 13/11089 مورخ92/6/9،جهت صدور گواهینامه کارآموزانی که درسال 1392 درآزمون قبول شده اند(کتبی وعملی)مبلغ 3000تومان باید ازطریق پورتال قسمت پرداخت هزینه صدورگواهینامه پرداخت نمایید. جهت اینکار به نکات زیرتوجه نمایید:

1-نمرات کارآموزان که درتاریخ92/2/27و92/4/14درازمون کتبی وعملی قبول شده اندتوسط واحدآزمون مرکزتنکابن وارد گردیده است.

2-واردپورتال خودشده درقسمت پژوهش واردقسمت پرداخت هزینه صدورگواهینامه شده کارآموزان قبول شده کتبی وعملی تاریخ 92/2/27و92/4/14 را انتخاب نموده وهزینه صدورهرشخص راپرداخت نمایید.

3-پس ازاتمام اینکاروتاییدکارآموزان به واحد آزمون مرکزاطلاع داده تانسبت به صدورگواهینامه اقدام گردد.

4-شایان ذکراست بدون پرداخت حق صدور،گواهینامه چاپ نخواهد گردید.

5-لطفا اینکاررا دراسرع وقت انجام دهید.

6-جهت آزمونهای برج برج6 درهمین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد.

باتشکر-جواد سلحشور

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ساعت 12:20  توسط جوادسلحشور  | 

کلیه کارآموزان جهت شرکت درآزمون عملی باید کارت ورود بجلسه وکارت شناسایی بهمراه داشته باشند ورعایت حجاب اسلامی نیز الزامیست.درغیراینصورت ازشرکت انان درجلسه آزمون جلوگیری بعمل خواهدآمد.


باتشکر-سلحشور

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:25  توسط جوادسلحشور  | 

برنامه آزمون عملی مربوط به کتبی92/6/1

چهارشنبه92/6/13:icdl2:

8صبح:نارسیس 17نفر

9صبح:نارسیس 17نفر

10صبح:نارسیس 17نفر

11صبح:نارسیس6نفر و مهر12نفر

12ظهر:کادوس10نفر+ویستا3نفر+فدک4نفر

13عصر:کاووس17نفر

14عصر:کاووس7نفر+پندار10نفر

15عصر:ادیب12نفر+مبنا4نفر+شمیم2نفر

16عصر:اندیشه10نفر+رایان نارسیس9نفر

پنجشنبه92/6/14:

icdlدو:8صبح:پرشیا11نفر

فتوشاپ:8صبح:پرشیا1نفر+شکوه1نفر

کاربررایانه8صبح:نارسیس2نفر+مهر1نفر+فرهنگسازان1نفر

رایانه کاردرجه دو:9صبح:متخصصان فردا 4نفر

نرم افزاراداری:9صبح:نارسیس3نفر+مهر2نفر+کادوس1نفر+فرهنگسازان2نفر

فلش:9صبح:کادوس1نفر+فرهنگسازان:4نفر

کورل دراو:11صبح:فدک1نفر+کادوس1نفر

رایانه کاردرجه یک:11صبح:متخصصان 3نفر+فرهنگسازان1نفر

فری هند:11صبح:شکوه دانش 4نفر

ویژوال بیسیک:11صبح:شمیم1نفر+متخصصان 1نفر

شهروند:11صبح:شمیم2نفر+پندار1نفر+فرهنگسازان1نفر+کادوس1نفر

شهروند:12ظهر:مبنا4نفر

شهروند:13عصر:مبنا5نفر+مهر12نفر

شنبه 92/6/16:icdlدرجه یک:

8صبح:نارسیس19نفر

10صبح:مهر4نفر+فدک5نفر+شکوه7نفر+رایان نارسیس1نفر

12ظهر:کادوس6نفر+پرشیا7نفر+ادیب3نفر

14عصر:شمیم7نفر+اندیشه6نفر+پندار1نفر

14عصر:مبنا:ویژوال بیسیک1نفر+طراح گرافیک:شمیم1نفر+نارسیس:کورل 1نفر


+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 17:20  توسط جوادسلحشور  | 

آزمون عملی مربوط به کتبی(شروع کلیه آزمونها8صبح)92/6/1

آفرین:سه شنبه 92/6/12

پریسان:یکشنبه92/6/10

درناز:سه شنبه وچهارشنبه:92/6/12و92/6/13

خورشیدشهر:یکشنبه92/6/10

طلوع زیبا:یکشنبه92/6/10

نیلوفر:سه شنبه92/6/12

هفت قلم:سه شنبه وچهارشنبه:92/6/12و92/6/13

میلانا:یکشنبه92/6/10

پازیریک:سه شنبه92/6/12

باغ گره:چهرشنبه92/6/13

مینیاتور:یکشنبه92/6/10

الی پارس:یکشنبه92/6/10

دیجیتال:یکشنبه92/6/10

مگاترونیک:یکشنبه92/6/10

ورنا:یکشنبه92/6/10

پریان:یکشنبه92/6/10

سارا:یکشنبه92/6/10

دنیا:سه شنبه92/6/12

شکارچی:سه شنبه92/6/12

فدک:اتوکد4نفر:یکشنبه(درفدک)92/6/10

کادوس:اتوکد8نفر:یکشنبه92/6/10(درکادوس)

مهر:رشته های عمران:3نفر:یکشنبه92/6/10(درمهر)

نارسیس:رشته های عمران:یکشنبه92/6/10(درنارسیس)

افق:17نفر:یکشنبه92/6/10

کاخ دانش:10نفر:یکشنبه92/6/10

مبنا:نقاش درجه یک:1نفر:یکشنبه92/6/10

آزمون عملی رشته های حسابداری نیز روزچهازشنبه 92/6/13 ساعت 12ظهر درفنی وحرفه ای برگزار میگردد.(کارآموزان باماشین حساب،برگه های حسابداری،کارت ورودبجلسه وکارت شناسایی حضوریابند.)

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ساعت 16:44  توسط جوادسلحشور  |